สพม.1 ขอความกรุณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายชื่อ เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอบรมพัฒนาเทคนิคกีฬาฟุตซอล สู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพและทีมชาติ  วันที่ 10 ตุลาคม 2560  ณ  โรงเรียนปัญญาวรคุณ  กรุงเทพมหานคร  (ดาวน์โหลดหนังสือราชการพร้อมเอกสารแนบ)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th