สพม.1 ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับ กทม. โดยขอความร่วมมือดำเนินการ (ตามปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการ) พร้อมทั้งขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประสานงาน ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในพระราชพิธีดังกล่าว รวมสถานศึกษาละ 2 คน  เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 11 ต.ค. 2560  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชบพิธ  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2219 2731 ต่อ 304  ทั้งนี้ ได้ประสานแจ้งสถานศึกษาตามบัญชีรายชื่อโดยเบื้องต้นแล้ว  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th