สพม.1 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) จัดส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร่วมเป็นจิตอาสา “ยุว MACTT TO BE NUMBER ONE” ระหว่างวันที่ 23 – 29 ต.ค. 2560 ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  พร้อมทั้งขอความกรุณาส่งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ดูแลรับผิดชอบ ภายในวันที่ 17 ต.ค. 2560  (ดาวน์โหลดเอกสาร)  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th