สพม.1 ขอให้ทุกโรงเรียนสำรวจความต้องการ บันทึก สพฐ.ปี2561 ด่วนทึ่สุดภายในวันที่ 12ตค.2560 เป็นวันสุดท้าย โดยกลุ่มอำนวยการจะปิดรับยอดการสั่งจองภายในเวลา 12.00 น. เท่านั้น หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถสั่งเพิ่มได้ ดาวน์โหลดใบสั่งจอง

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th