สพม.1 เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ สถานศึกษาแห่งละไม่เกิน 2 คน ภายในวันที่ 27 พ.ย. 2560  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th