สพม.1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนละ 1 หมู่  พร้อมรายชื่อ (ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี 9 คน  ผู้บังคับบัญชา 1 คน รวม 10 คน) เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 แห่ง รวม 50 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ระหว่างวันที่ 10 – 15 ธ.ค. 2560  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จ.ชลบุรี  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th