สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำหน่ายให้แก่นักเรียน บุคลากร และผู้ที่สนใจ เพื่อเผยแพร่และเป็นหนังสือที่ระลึกในการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในราคาเล่มละ ๑๕ บาท โดยสั่งจองในใบสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และส่งได้ที่กลุ่มอำนวยการ (บางแวก) , ส่งผ่านระบบ e-office หรือส่งแฟกซ์ที่เบอร์ ๐ ๒๔๑๐ ๒๖๕๐ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น ดาวน์โหลด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th