สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงจัดทำแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๐ – ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์   กรุงเทพฯ  และขอความอนุเคราะห์คุณครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมฯ  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  
โรงเรียนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน และ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ดาวโหลดรายละเอียด 
(หนังสือราชการสพม.1แจ้งภายหลัง)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th