ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่สั่งจองหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2561 ไว้ ขอความกรุณาให้ท่านมารับหนังสือวันเด็กโดยด่วน ณ กลุ่มอำนวยการ สพม.1 บางแวก

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th