รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ผ่านระบบรายงานผลการรับนักเรียน ​หากโรงเรียนใดยังไม่ได้ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการรับนักเรียน ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล ได้ถึง วันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 24.00  น.และให้รายงานข้อมูลตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ติดต่อ เจ้าหน้าที่  พิตตินันท์ หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่  02 354 4963 ต่อ 503  หรือ  081 553 8453 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th