บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมโครงการ “ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 4 ” จำนวน 40 ทุน รวมมูลค่า 800,000 บาท วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.praphansarn.com/scholarships

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุกัญญา สุวิธานโธ (เมย์)  โทร. 09 4927 9292

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th