ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ แผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ  ถนนรัชดา กรุงเทพ   รายชื่อดังแนบ (หนังสือราชการจากสพม.1 อยู่ระหว่างดำเนินการ) รายละเอียดรายชื่อครู

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th