ขอเชิญสมัครเข้าแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ครูนิตย์นาถ ทวีตั้งตระกูล โทร. 081-558-8238) หรือ www.jtat.info/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th