การจัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากโรงเรียนประสงค์จะสมัครเข้าร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 1028 ต่อ 344 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th