สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดรับดอกมะลิจำหน่ายให้แก่นักเรียน และบุคลากร เพื่อแสดงความเคารพระลึกถึงพระคุณแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยติดต่อขอรับดอกมะลิ ในราคาช่อละ ๑๐ บาท พร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มอำนวยการ (บางแวก) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อดอกมะลิ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th