สพฐ. มีการดำเนินโครงการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai CompetencyTest) สำหรับชาวต่างประเทศ ปี พ.ศ.2561 ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทดสอบทางการศึกษา โทรศัพท์ 02-288-5783 โทรสาร 02-288-5783

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th