สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสพรวจข้อมูลสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่

https://gg.gg/sportsupport

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th