ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่ามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 22 (ประจำปี 2562) หากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังแนบ) 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th