สำนักงานผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และองค์กรเอกชน ร่วมกันจัดการประชุทสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019) ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมฟังการสัมมนา และชมนิทรรศการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่ฝ่ายธุรการ โทร 086-367-9147 รายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th