ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียด (กลุ่มที่ 3)  (กลุ่มที่ 6) (กลุ่ม 4) (กลุ่ม 2)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th