สพม.1 ขอตอบรับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค. 2560 ณ  ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560  ระหว่างเวลา 07.00 - 08.40 น.  ณ  ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  (การแต่งกาย  : เครื่องแบบลูกเสือ)   [ดาวน์โหลดหนังสือราชการ] [ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม+แนวปฏิบัติ+แผนที่เดินทาง]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th