ด่วน กคศ.มีมติ สอบครูผู้ช่วย ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ยกเว้น 25 กลุ่มวิชาเอก อ้างอิงจาก http://www.moe.go.th/websm/2017/mar/159.html

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th