สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ. เชิญชวนผู้อำนวยการในหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด สพม.1 สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 2560  ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน  แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค  กรุงเทพฯ  โดยให้จัดส่งใบสมัคร พร้อมหนังสือนำส่งของสถานศึกษาไปที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1 (พญาไท)  ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2560 โดยด่วน (หากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนด จะปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนด)  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th