prev
next

วันที่ 19 ม.ค. 2561, 15:01 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนสีเขียว  ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและรับรางวัล EGAT Learning Awards 2017  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 19 ม.ค. 2561, 09:05 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ (ดาวน์โหลดรายละเอียด) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ 0224402515  หรือทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/innovation
วันที่ 18 ม.ค. 2561, 17:26 น.
ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2561  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 18 ม.ค. 2561, 17:06 น.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภททุนเรียนฟรี) ดาวน์โหลดรายละเอียด
วันที่ 18 ม.ค. 2561, 17:00 น.
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 48 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th