รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
 
*********************************************************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.1 โทรศัพท์ 02-410-2044 ต่อ406 หรือ 02-354-4960 ต่อ 106,107,109
 

หมายเหตุ  ในวันสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ นำรถมาจอดในบริเวณสนามสอบ จึงแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th