สพม.1 เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด  ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในโครงการ คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559  โดยสามารถจัดส่งแบบรายงาน และผลงานประกอบการพิจารณา พร้อมหนังสือนำส่งจากโรงเรียน  ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1 (พญาไท) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มี.ค. 2560 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th