แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักพระราชวังได้ขยายเวลาให้ประชาชนเข้ากราบสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี  ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สพม.1 จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด  หากประสงค์ส่งผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารีที่มีจิตอาสา  ร่วมกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง (ตามความสมัครใจ)  ขอให้ส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติกิจกรรมฯ ไปที่สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือติดต่อประสานงานโดยตรงที่  นายพนัส  บุญวัฒนสุนทร  หมายเลขโทรศัพท์  08 9634 2488  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th