ข่าวประชาสัมพันธ์

HP ขอเชิญท่านร่วมสัมผัสกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ “Reinvent Learning : Building the Classroom of the future”

บริษัท เอชพี อิงค์(ประเทศไทย) จำกัด  กำหนดจัดงาน “Reinvent Learning : Building the Classroom of the future”  เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางนวัตกรรม เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการศึกษา ระบบการจัดการในห้องเรียนแห่งอนาคต ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของครู อาจารย์ อีกทั้งยังดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ให้สนุกกับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่างดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศพิเศษในหัวข้อ “Chrome Solution for Education” จาก Google  เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆของGoogle เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ หรือผู้เกี่ยวข้องจากห้องเรียนพิเศษ EP(English Program) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าร่วมสัมผัสกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 12.00-16.15น. ณ ห้องแอสเตอร์ 1-2 ชั้น 14 โรงแรม เซนต์ รีจีส กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้งานสัมมนาจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษพร้อมผู้แปลไทย ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือตอบรับคำเชิญ ได้ที่ คุณนริศรา แก้ววิไล โทรศัพท์ 08-2288-8655 โทรสาร 0-2903-0080 ต่อ 8655 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (รายละเอียด https://goo.gl/ro4Fu5)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th