โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิสายปัญญาสมาคมฯ อาสากาชาดไทย เเละอาจารย์จริยา พานิชอัตรา จากศูนย์ศิลปาชีพ ร่วมทำดอกไม้จันทน์

เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th