โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดพิธีเปิดอาคารเรียน ศ.เกียรติคุณ นพ.ประสงค์-ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา วันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th