โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ณ ลานข้างพระพุทธสุวรรณ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th