นางสาววรินทร เกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และนางสาวสุพิชชา จิตวิมุติสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ตัวแทนนักเรียนที่มีผลการเรียดี มาแนะนำเทคนิคในการเรียนและการอ่านหนังสือให้ได้ผลการเรียนที่ดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th