โรงเรียนสตรีวัดระฆังร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาเเละชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

โดยจัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4

วันที่ 17 มิถุนายน 2560  

ณ ห้องประชุมยลนที   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ดร.ไพวัลย์  เหล็งสุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับมอบป้ายโครงการครอบครัวพอเพียงจากผู้เเทนมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

คณะครูเเละนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง โดยเข้าสู่กิจกรรมด้วยการถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9

 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวัดระฆัง   เผยเเพร่ข้อมูล

โทร. 02-412-9103 , 02-412-9104

ขอบคุณภาพจากการงานโสตสตรีวัดระฆัง 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th