นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ นำคณะครู
หัวหน้ากลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนงานโรงเรียน
จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุมอาคารโสมสวลี  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th