นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้รับรางวัลชมเชยและร่วมแสดงผลงาน ในการประกวดศิลปกรรมเยาวชน
โครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ครั้งที่ 2 : FAI-FAH Art Contest 2017
หัวข้อ "เปลี่ยนชุมชนอย่างสร้างสรรค์"
ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท จำนวน 2 รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
ณ โถงใหญ่ ธนาคาร ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน
เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th