โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการระวีวรรณ  เลขนาวิน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th