โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมี ผอ.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต เป็นประธาน
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560
ณ สนามหลังคาโดมโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th