นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะคณะครู นักเรียน ปลูกดาวเรือง
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และมอบเงินค่าจัดพื้นที่ในการปลูกดาวเรือง แก่ นายสมชีพ  ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายปวีณวัชร  ศรีสุข, นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th