สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดเดิน-วิ่งสายปัญญา 2560

ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th