นศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียน โดยในภาคเช้าเป็นการทดสอบของนักเรียน ม.1-ม.3 และภาคบ่าย เป็นการทดสอบของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : http://www.ssw.ac.th/main/post.php?id=277

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th