โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" จัดการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ชิงแชมป์ บ.ม.ว. ประจำปีการศึกษา 2560
ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th