สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจำปี 2559   จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ุ 6  พฤศจิกายน  2560  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th