โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนรักเเละเห็นคุณค่าของการอ่าน 

ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2560

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th