โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

       

   

   

     ข่าวโดย นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง   ภาพโดย นางสาวนารี  น้อยวงศ์

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th