โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 47
จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันที่ 6 ธันวาคม 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th