โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นำโดยคณะผู้บริหาร และงานแนะแนว
จัดกิจกรรมลดการใช้ความรุนแรงและรังแกกันในเยวชน
"Stop Bullying เลิฟแคร์ ไม่รังแกกัน"
ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th