อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเองในฐานะเด็กหรือเยาชนของชาติ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ คําขวัญวันเด็ก 2561 ว่า  "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวนการ และคุณครูขึ้นมอบรางวัล 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th