โรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีบูชาครูประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 ม.ค. 2561 ได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาจารย์ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม และให้โอวาทเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2561

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th