ลูกราชาธิวาส จัดกิจกรรมการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสพภัยเบื้องต้น CPR

กิจกรรมลูกเสือกองพิเศษ คณะกรรมการนักเรียนและชุมนุมอาสาจราจร ร่วมกิจกรรมการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสพภัยเบื้องต้น การทำ CPR ให้กับผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง เป็นวิทยากร และนำหุ่นสำหรับทำ CPR มาให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง ๆ หากเเกิดเหตุดังกล่าว บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนใจของนักเรียนในประสบการณ์ใหม่ที่จะได้รับ

[ชมภาพกิจกรรม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th