วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ ในงานมีการอ่าน สารจากนายกรัฐมตรี โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และมีการแจกของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนชุมชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th